Μια νέα εποχή στον χώρο της εκπαίδευσης ξημερώνει λόγω της πανδημίας του covid-19 “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”. Με γρήγορους ρυθμούς και με την συνεργασία παιδαγωγών και γονέων υλοποιείται η εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο διατηρήθηκε η επαφή των παιδιών με τις δασκάλες και τους φίλους τους.