Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στο τμήμα ή για την επόμενη σχολική χρονιά.