Μερικά λόγια από τους γονείς των παιδιών του σχολείου μας: