Το προνήπιο και το νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι σημαντικό η προσχολική εκπαίδευση να εστιάζει στο παιχνίδι και στις δημιουργικές δραστηριότητες,  τις επιμορφωτικές επισκέψεις και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Τέλος, η συναισθηματική υγεία του παιδιού αναγνωρίζεται ως καθοριστικός  παράγοντας για το ρόλο που παίζει στη μάθηση.

Μέσα από δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν και  να κατονομάζουν τα συναισθήματά τους αλλά και των άλλων και να αποκτούν ενσυναίσθηση και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

             Κοινωνική-Συναισθηματική ανάπτυξη

Τα παιδιά μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, να γίνονται ανεξάρτητα, να μοιράζονται, να συνεργάζονται, να κάνουν φίλους, να σέβονται, να υπακούν σε κανόνες, να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Μαθαίνουν τους βασικές λειτουργίες της κοινωνικοποίησης.

                  Γλωσσική-Νοητική ανάπτυξη

Μέσα από τις συζητήσεις τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους.

Μαθαίνουν να διηγούνται, να περιγράφουν, να διαβάζουν βιβλία από την δανειστική μας βιβλιοθήκη.

                           Αισθητική αγωγή

Με τις διάφορες εικαστικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, πλαστική, κολάζ, χειροτεχνίες τα παιδιά γνωρίζουν και χειρίζονται τα διάφορα εργαλεία και υλικά. Αναπτύσσουν την φαντασία τους και απεικονίζουν τον κόσμο γύρω τους.

Το τραγούδι και η μουσική είναι ζωή, γι’ αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματός μας.

                     Ψυχοκινητική ανάπτυξη

Μέσα από δραστηριότητες συνειδητοποιούν το σώμα τους, συντονίζουν τα μέλη τους μαθαίνουν να κινούνται ελεύθερα στο χώρο, να τρέχουν, να περπατούν, να ισορροπούν.

                 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων-Αισθήσεων

Μέσα από το παιχνίδι, τις απλές ασκήσεις προμαθηματικών, προανάγνωσης, προγραφής καθώς επίσης και την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων προετοιμάζουμε τα παιδιά για το Δημοτικό.

            Ψυχαγωγικές εκδρομές – Επιμορφωτικές εκδηλώσεις

Οι επισκέψεις μας σε μουσεία, θέατρα και γενικότερα σε κέντρα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.

Ολοκληρώνουν τις εικόνες για τα θέματα που αναλύουμε κάθε εβδομάδα.