Η μονάδα μας λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 17:00.