Συμμετέχουν παιδιά από 2 έως 4 χρονών τα οποία είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες:

(α) 2 έως 3 χρονών και (β) 3 έως 4 χρονών.

Το παιδί μαθαίνει να συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με συνομήλικα παιδιά, να υπακούει σε κανόνες της ομάδας μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια.

Μαθαίνει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό του.

Ο σκοπός του παιδικού σταθμού είναι τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά.