Ο προγραμματισμός της εργασίας είναι εβδομαδιαίος.

Η διαδικασία της μάθησης είναι ανοιχτή και ευέλικτη.

Τα όρια και οι διαδικασίες δεν είναι αυστηρά καθορισμένα και εξελίσσονται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές και η νηπιαγωγός συντονίζει, υποστηρίζει και εμψυχώνει τις προσπάθειες των παιδιών.