Η Μονάδα μας παρέχει:

  • Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων.
  • Ατομική – ομαδική ενημέρωση γονέων κάθε δύο μήνες.
  • Ομιλίες παιδοψυχολόγων, παιδαγωγών, επιστημόνων με θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη, την αγωγή των παιδιών και τα προβλήματα της προσχολικής ηλικίας.