Συμμετέχουν βρέφη από 1 έως 2 ετών. Προσφέρουμε την αγάπη και την φροντίδα μας, είμαστε κοντά του στα πρώτα του βήματα ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την αγάπη του.

Προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα, η υγιεινή και η ασφάλεια των βρεφών.

Μέσα από τη μουσική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, παραμύθια τα βρέφη μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν ομαδικά και να εκφράζονται.