Το παιδί για να εξελιχθεί χρειάζεται ένα περιβάλλον με παιχνίδια και υλικό, ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτό, ώστε να μπορεί να παίξει ελεύθερο χάρη στις αυθόρμητες εμπειρίες του.

Να μπορεί να διεγείρει τη φαντασία του, την πρωτοβουλία του και την επινοητικότητά του.

Δίνουμε προτεραιότητα στο υλικό που μπορούν να φέρουν μόνα τους από το σπίτι, υλικό που προσφέρει άφθονο η φύση.

Το παιχνίδι πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής του παιδιού.